Memòria cooperativa

de la Barceloneta

Les cooperatives més conegudes de la Barceloneta: La Fraternitat i El Segle XX

Protagonistes:

José Jodás

Estibador jubilat. Soci de La Fraternitat i usuari del Segle XX

Josep Vives

Estibador jubilat. Soci de La Fraternitat i del Segle XX. Nét d’un dels socis fundadors del Segle XX.

Context del barri

Cooperatives