Memòria cooperativa

de la Barceloneta

Del “desarrollismo” franquista als Jocs Olímpics de 1992

Protagonistes:

Alfonso Cánovas

Soci de la Fraternitat i del Segle XX. Fundador de l’Atlètic Club Barceloneta. Fundador de l’AVV de la Barceloneta.

David Vera

Família encarregada del bar del Segle XX entre 1975 i 1990.

Jaume Garcia

Soci fundador de l’AVV de la Barceloneta

José Jodás

Estibador jubilat. Soci de La Fraternitat i usuari del Segle XX

Context del barri

Cooperatives