Memòria cooperativa

de la Barceloneta

El bar del Segle XX

Protagonistes:

Carmen

Sòcia de la botiga del Segle XX.

David Vera

Família encarregada del bar del Segle XX entre 1975 i 1990.

Josep Vives

Estibador jubilat. Soci de La Fraternitat i del Segle XX. Nét d’un dels socis fundadors del Segle XX.

Context del barri

Cooperatives