Memòria cooperativa

de la Barceloneta

Centro Cooperativo de Pescadores

La pesca sempre ha estat un ofici arriscat i perillós. Per això, des de l’Edat Mitjana els pescadors s’han organitzat per regular el seu ofici i ajudar-se mútuament. Així, sota un esperit de solidaritat i cooperació els pescadors han creat al llarg dels segles confraries, gremis, mutualitats, germandats, pòsits o cooperatives per atendre conjuntament les necessitats de subsistència.
El Centro Cooperativo de Pescadores va funcionar des del 1901 fins el 1979. El seu local social estava situat al passeig Joan de Borbó, 52-53, on avui en dia es troba el restaurant El Rey de la Gamba. A la planta baixa hi havia el cafè, d’uns setanta metres quadrats. Aquest comunicava internament amb el magatzem de queviures, l’entrada del qual donava al carrer del Mar, 104. Als baixos, d’uns dos-cents metres quadrats, hi havia les oficines, la sala de reunions i una gran sala d’esbarjo amb taules de billar.