Memòria cooperativa

de la Barceloneta

Cooperativa del Centro Nuestra Señora de Montserrat

Barcelona viu a la darrera dècada del segle XIX una situació plena de tensions socials. Es produeixen diverses accions per part de militants anarquistes: contra Martínez Campos el 1893, contra els espectadors de la platea del Liceu el mateix any, i l’atemptat contra la processó de Corpus al carrer dels Canvis Nous el 1896.

En aquest context tan convuls es creà, l’any 1896, la Cooperativa Nuestra Señora de Montserrat, la primera cooperativa catòlica que es va fundar a Catalunya. Tots els socis pertanyien al Centre de Nuestra Señora de Montserrat, una associació catòlica que tenia com a principal objectiu “beneficiar a la clase obrera creando o favoreciendo, dentro de los más estrictos principios religiosos, cuantas instituciones tiendan al bienestar moral o económico de dicha clase.”