Memòria cooperativa

de la Barceloneta

Cooperativa Popular de la Barceloneta

Nascuda amb el vigor dels temps republicans, la Cooperativa Popular La Barceloneta visqué un curt període en llibertat fins que sobrevingué la negra nit del franquisme. Sota el seu jou, sobrevisqué a les estretors de la postguerra, i malgrat un nombre gens menyspreable d’associats s’extingí per acord general tot just començada la dècada de 1950.