Memòria cooperativa

de la Barceloneta

Sociedad Cooperativa Juventud Pescadora

La cooperativa de consums La Juventud Pescadora va ser fundada el 1911 quan diverses famílies del barri de la Barceloneta es van unir amb l’objectiu de “proporcionarse por los medios legales los artículos de comer, beber, arder, vestir y demás que la Sociedad crea conveniente”. La societat tenia la seva seu als baixos del carrer Sant Carles 16, i en el moment de la seva constitució comptava amb 110 socis. La cooperativa a banda del magatzem de queviures disposava de seccions de cafè, drogueria, biblioteca, taverna i pa.

Amb el pas dels anys, la participació dels socis en el funcionament intern de la societat s’anà apagant poc a poc. Finalment, a la reunió general celebrada el 18 de gener de 1931 el president declarava que: “se acuerda por unanimidad la disolución de la Juventud Pescadora”. Així, després de gairebé vint anys de vida i malgrat els esforços dels seus socis, La Juventud Pescadora deixava d’existir. Al cap de tres mesos es proclamava la Segona República.