Memòria cooperativa

de la Barceloneta

Sociedad Cooperativa La Modestia

La cooperativa La Modestia va ser fundada el 1915. Estava formada en exclusiva per obrers i empleats de les obres del port i, segons els estatuts, els seus objectius eren: “a) Suministrar toda clase de artículos de comer, beber y arder o de mera utilidad. b) Socorrerse en caso de necesidad. c) Educar moral e intelectualmente a sus asociados y mejorar en cuanto quepa las condiciones materiales de su existencia.”

Aquesta experiència cooperativa fou iniciada per 131 socis. Al principi no comptaven amb un local propi i les reunions es feien en un modest local “que destinado a carpintería posee la junta de obras del puerto en la dársena del dique”.  Aquesta provisionalitat inicial va durar uns mesos, fins que a finals de 1915, La Modestia va poder inaugurar un nou local al passeig Joan de Borbó núm. 46-47. Es tractava d’un espaiós local amb tres grans àrees destinades a bodega, magatzem d’ultramarins i cafè.